Pewarisan Ab Intestato dan Pewarisan Ad Testamento: Kelebihan dan Kekurangannya

Hukum Waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang mana harta tersebut diberikan kepada yang berhak, seperti anggota keluarga atau masyarakat yang lebih berhak. Dalam hukum waris perdata, sistem kewarisan yang diatur adalah sistem secara individual, yaitu ahli waris mewaris secara individu atau sendiri- sendiri, dan juga tidak ada pembedaan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai hak…Continue reading Pewarisan Ab Intestato dan Pewarisan Ad Testamento: Kelebihan dan Kekurangannya