Dahsyatnya Neraka

Bismillahirrahmanirrahiim
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Wahai manusia yang durhaka dan senantiasa bergelimang dengan maksiat dan dosa, tidakkah kedahsyatan jahannam menggetarkan hatimu? Allah menyediakan bagi hamba-hamba-Nya yang ingkar lagi sombong. Ingatlah tatkala jahannam ditarik dengan 70.000 tali kekang dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat, saat itu orang-orang kafir dalam kehinaan, mereka berharap seandainya dapat menebus semua itu dengan emas sebesar dunia.
Sungguh besar kehinaan dan kecelakaan para penghuninya. Sungai neraka adalah darah dan nanah busuk yang menggelegak, minumannya adalah air yang mendidih, naungannya adalah awan hitam yang panas, anginnya adalah samum yang membawa hawa panas, makanannya adalah zaqqum yang jika setetesnya jatuh ke bumi, niscaya hancurlah dunia dan seisinya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu api, panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati, pakaiannya adalah baju ter yang membakar, kedalamannya sejauh batu yang diluncurkan selama 70 tahun. Suara neraka akan meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dibelenggu dengan rantai besi membara dan dipukul dengan palu godam, yang jika mengenai sebuah gunung niscaya gunung tesebut akan menjadi abu, wajah-wajah mereka diseret di atas bara api sedang tangan mereka terikat. Duhai . kecelakaan apalagi yang pedih besar dari itu semua. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa Jahannam . Amiin.

LOKASI NERAKA

Jika surga terletak di langit ke tujuh, maka sebagian salaf berkata neraka terletak di dasar bumi yang ke tujuh (begitu pendapat Ibnu Mas’ud dan lainnya). Namun para jumhur tawaqquf (berdiam diri) dalam masalah ini, dan inilah pendapat yang dipilih oleh As-Suyuthi dan Waliyullah Ad-Dahlawi.

PEMANDANGAN LAIN DI JAHANNAM

 1. Di Jahannam terdapat sebuah gunung api Shu’uda yang Allah memerintahkan orang kafir (Al-Walid bin Mughirah) untuk mendakinya. (Lihat QS. Al-Muddatstsir: 17). Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali dia meletakkan tangannya di atas gunung tersebut, maka tangannya langsung meleleh. Dan ketika diangkat kembali seperti semula. Dia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya, dan menuruninya selama 70 tahun juga.
 2. Di Jahannam juga terdapat lembah Al-Ghayy, yaitu lembah di dasar Jahannam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah ini disediakan Allah kepada mereka yang meremehkan shalat dan mengikuti syahwatnya. (Lihat QS. Maryam: 59).
 3. Juga lembah Atsam yang berisi ular dan kalajengking, adzab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina dan membunuh jiwa tanpa hak. (Lihat QS. Al-Furqan: 68).
 4. Ada juga lembah Maubiqa yang berisi nanah di dalam neraka Jahannam. Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. (Lihat QS. Al-Kahfi: 51-52).
 5. Ada juga sebuah rumah bernama Al-Falaq, Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penduduk neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Wallahu a’lam.
 6. Di Jahannam juga terdapat penjara Bulas dimana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia, mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. (HR. Ahmad, hasan).
 7. Belenggu Jahannam. Di dalam Jahannam ada tiga belenggu; Al-Aghlal, yaitu belenggu dari besi membara yang dipasang dileher penduduk neraka. (QS. Saba: 33), Al-Ashfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tak berdaya. (QS. Ibrahim: 49) dan As-Salasil, yaitu rantai besi yang panjangnya 70 hasta. (QS. Al-Haqqah: 32).
 8. Cambuk Jahannam. Allah berfirman: “Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.” (QS. Al-Hajj: 21).

PARA PENJAGA NERAKA

Allah menggambarkan tentang karakter malaikat penjaga neraka, mereka adalah makhluk yang sangat keras dan kasar. Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).

MAKANAN DAN MINUMAN DI NERAKA

 1. Pohon Zaqqum, mayangnya seperti kepala syetan, tumbuh di bawah dasar neraka Jahim, setiap yang memakannya, maka ususnya akan terburai. (QS. Ash-Shaffat: 62-68).
 2. Pohon Dhari, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar, karena ia menyumbat tenggorokan, tidak keluar dan tidak juga masuk ke dalam perut, demikian menurut Ibnu Abbas. (QS. Al-Ghasiyah: 6).
 3. Ghislin, yaitu nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. (QS. Al-Haqqah: 35-37).
 4. Al-Hamim, yaitu air yang sangat panas yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. (QS. An-Naba’: 24-25).
 5. Al-Ghassaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar ia adalah nanah kental yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan mencium baunya yang sangat busuk.
 6. Ash-Shadid, (QS. Ibrahim: 16), yaitu air nanah bercampur darah. Ibnu Rajab berkata, air shadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya mengelupas.

PINTU-PINTU NERAKA

Jahannam memiliki 7 pintu yang tiap-tiap pintu telah ditetapkan golongan yang akan memasukinya. Allah berfirman:
“Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (QS. Al-Hijr: 43-44).
Ibnu Juraij berkata tentang ayat tersebut:
“Yang pertama adalah Jahannam, kemudian neraka Ladza, neraka Huthamah, neraka Sa’ir, neraka Saqar, Jahim dan Hawiyah”.
Pintu-pintu neraka tertutup rapat, sebagaimana firman Allah:
“Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.” (QS. Al-Humazah: 8) .
“Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat.” (QS. Al-Balad: 20).
Ibnu Rajab berkata:
“Pintu-pintu neraka akan selalu tertutup sebelum dimasuki oleh penghuninya nanti pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an:
“Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya.” (QS. Az-Zumar: 71).

GAUNG KEGERAMAN SUARA NERAKA

Orang-orang kafir dapat mendengar raungan suara neraka yang penuh dengan kegeraman dari jarak yang jauh. Allah berfirman:
“Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya.” (QS. Al-Furqan: 11).
Juga firman-Nya:
“Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah lantaran marah.” (QS. Al-Mulk: 7).
Ka’ab pernah berkata kepada Umar bin Khaththab:
“Demi Allah, Neraka Jahannam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata: “Ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri-sendiri.”

KADAR HAWA DAN PANAS NERAKA

Rasulullah saw. bersabda:
“Api kalian yang ada sekarang ini yang digunakan bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahannam. (HR. Bukhari dan Muslim).
Ibnu Rajab menukil pendapat Ka’ab kepada Umar bin Khaththab:
“Seandainya neraka Jahannam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur, dan ada seseorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya”.
Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin dan naungan untuk berteduh. Air di jahannam adalah hamim (air panas yang menggelegak), anginnya adalah samum (angin yang amat panas), sedang naungannya adalah yahmum (naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas). (Lihat QS. Al-Waqi’ah: 41-44).

PERMOHONAN PENDUDUK NERAKA KEPADA PENDUDUK SURGA

Para penduduk neraka merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada penduduk surga berupa makanan dan minuman yang sangat nikmat, mereka merengek sekiranya di antara penduduk surga ada yang mau memberikan sedikit saja kepada mereka. Di antara penduduk surga ada yang merasa iba, hingga hampir-hampir memberikannya. Namun Allah mengharamkan manakan dan minuman itu bagi penduduk neraka. (Lihat QS. Al-A’raf: 44-50).

BAHAN BAKAR NERAKA

Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;” (QS. At-Tahrim: 6).
Sebagian mufassir mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu korek atau belerang, ada yang mengatakan batu berhala yang dahulu disembah orang musyrik, mereka menjadi bahan bakar neraka sebagai penghinaan atas sesembahan mereka, begitu pula para penyembahnya. (Lihat QS. Al-Anbiya’: 98-99).

KONDISI PENGHUNI NERAKA

 1. Wajah mereka cacat dan terbakar. (QS. Al-Mukminun: 104).
 2. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru, begitulah seterusnya. (QS. An-Nisa’: 56).
 3. Wajah yang hangus menghitam, karena kepala mereka akan disematkan mahkota api.
 4. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka.

PAKAIAN DI NERAKA

 1. Pakaian dari Qathiran yang terbuat dari tembaga yang dilebur. (QS. Ibrahim: 49-50).
 2. Tikar dan selimut api (Mihad dan Ghawasy). (QS. Al-A’raf: 41).

SUMUR DAN JURANG NERAKA

Kedalamannya sebagaimana yang digambarkan Rasulullah saw. dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
“Pada suatu hari kami bersama Nabi saw. Lantas kami mendengar suara benda jatuh, kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Tahukah kalian, suara apakah itu?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi saw. bersabda: “Itu adalah suara batu yang dikirim dari neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai ke dasar neraka.”

LUAS JAHANNAM

Untuk mengetahui luas dan besarnya jahannam, dapat dibayangkan seandainya jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat (Shahihul Jami’ 7.878). Juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya, yang gerahamnya sebesar gunug Uhud, jarak antara kedua pundaknya sama dengan perjalanan 3 hari, tempat duduknya sejauh Makkah dan Madinah, bahkan seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya.

BERBAGAI BENTUK SIKSAAN BAGI PENDUDUK NERAKA

 1. Seringan-ringan siksa adalah seseorang yang memakai terompah dari bara api, sehingga menyebabkan otaknya mendidih. (HR. Bukhari dan Muslim).
 2. Kepala mereka akan disiram dengan air panas sehingga melelehkan otak mereka, begitu pula isi perut dan kulit mereka. (QS. Al-Hajj: 19-21).
 3. Wajah mereka akan diseret di atas bara api, juga dibolak-balik seperti daging bakar. (QS. Al-Ahzab: 66).
 4. Wajahnya akan dihitamkan seperti tertutup kepingan malam yang gelap gulita. (QS. Yunus: 27).
 5. Dikepung api dari segala penjuru. (QS. Al-Ankabut: 55 dan Az-Zumar: 16).
 6. Api membakar hati penduduk neraka, sehingga dari hati mereka keluar api.
 7. Isi perut manusia akan terburai (menimpa kepada Amru bin Luhay, orang yang pertama kali merubah ajaran tauhid nabi Ibrahim menjadi penyembahan terhadap berhala).
 8. Terjun dari atas neraka, yaitu bagi mereka yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi.
 9. Tidak pernah mati selamanya. (QS. Ibrahim: 17).
 10. Siksaannya tidak pernah berhenti. (QS. Al-Mukmin: 49-50).

ULAR DAN KALAJENGKING JAHANNAM

Dalam menjelaskan firman Allah:
“Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.” (QS. An-Nahl: 88).
Ibnu Mas’ud berkata:
“Yaitu kalajengking yang taringnya seperti pohon kurma yang panjang.”
Imam As-Sudi mengatakan bahwa ia adalah ular-ular di dalam neraka. Riwayat tentang ular dan kalajengking di neraka tidak ada yang marfu’ sampai ke Nabi saw, kebanyakan mauquf pada sahabat dan sebagian israiliyat. Wallahu a’lam.

JERITAN, RINTIHAN DAN LOLONGAN PENDUDUK NERAKA

Di antara kengerian neraka; penduduknya merintih dan menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik keras, yang demikian itu karena saking pedihnya siksa yang dirasakan. (Lihat QS. Al-Anbiya’: 100, Hud: 106 dan Fathir: 37). Penduduk neraka akan menangis sampai air mata mereka habis, sehingga yang keluar dari matanya adalah darah, ya darah, bukan air lagi!
Mereka merintih dan memohon agar dapat dikeluarkan dari siksa neraka, mereka berjanji akan beramal shalih jika dikembalikan di dunia. Namun harapan mereka adalah harapan kosong dan doa mereka adalah doa yang sia-sia. Malaikat berkata: “Sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini.” (QS. Az-Zukhruf: 77).

SIAPAKAH PENDUDUK NERAKA?

Dari Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang yang musyrik, kafir, munafik, orang-orang sombong, orang-orang yang tidak mengingkari Thaghut (sesembahan yang disembah selain Allah) dan pemimpin zalim, para pezina dan homoseks, peminum khamer (minuman keras), pemakan riba (seperti bunga Bank), uang judi (seperti togel, siji, Asuransi dll) dan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, pembunuh orang mukmin tanpa hak, pelaku bunuh diri, orang yang tidak mau berjihad dan tidak mau membantu kaum muslimin yang tertindas dan diperangi, orang yang meninggalkan shalat, zakat, dan shaum (puasa), para dayyuts (orang yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi di hadapannya) dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dll. Wallahu a’lam.

Semoga kita tidak menjadi bagian dari Penduduk Neraka! Amiin Ya Allah..!

Wallahu A’lam.
sumber: dari sebuah milis

Be Sociable, Share!

86 thoughts on “Dahsyatnya Neraka

 1. waowwwwwwwww………
  kalo udh bc ne pzti pd atut mua………
  hii…zeereeeemmmmmmmmm!!!!!!!!!!
  mga z qt mua dpt trhindar dr situ,,,,
  amiiiiiiiinnnnn

 2. assalamu’alaikum wr wb

  Sukro atas artikelnya,karena artikel ini saya bisa mengetahui apa itu sebenarnya neraka.
  Semoga kita semua dapat selamat fiddini waddunya wal akhirah :muter: :kesel: :yess: :super2: :charming: :yeah: :joget: :kembar: :kembar: :love: :ayuk: :ayuk2: :egp: :musik: :gatau: :sombong: :hihihi: :cpd: :gila: :kabur: :mampus: :mampus:

  »» Postingan terbarunya ahmad yunus a…Biodata

 3. wuih…. serem ya ternyata neraka itu, setelah baca ini sy jadi takut berbuat salah, smoga kita semua selamat dari api neraka

 4. postingan dari blog Pemoeda Batavia

  awalnya saya juga benci dengan FPI, tapi setelah saya mempelajari FPI, saya jadi mendukung FPI 100%. pernyataan anda yang menyumpahi FPI agar masuk neraka Jahannam itulah yang sangat berlebihan. saya rasa pandangan anda tentang FPI sangat bias dan sangat berat sebelah.

  asal anda tahu saja yah, musuh FPI itu adalah JDS, Jakarta Darkness Society yang menginduk pada kepentingan Zionis internasional dan kalangan Kristen Radikal yang ingin Indonesia hancur. kenapa mereka ingin Indonesia hancur? karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan mereka khawatir Islam akan bertambah kuat jika dibiarkan begitu saja, sehingga pengaruh dan hegemoni kegelapan mereka akan hancur. kalau tidak Islam yang hancur, merekalah yang hancur-itulah taruhan terbesarnya… makanya mereka mengutus sekelompok orang Indonesia yang sama buruk sifat dan nafsunya untuk merusak dunia Islam di Indonesia…

  Jakarta Darkness Society sendiri adalah sekumpulan orang Jakarta yang anti kebenaran dan pro kebatilan. mereka adalah para politisi korup, konglomerat hitam, militer diktator, komparador asing, pengusaha tempat2 maksiat, kafir radikal, kalangan munafik, pengedar pornografi dan konsumennya, pengedar narkoba dan miras serta konsumennya, dsb. Tuhan mereka adalah setan dan hawa nafsu mereka sendiri.

  pokoknya yang menjadi anggota JDS adalah semua yang ingin masuk Neraka Jahannam di akhirat nanti, termasuk organisasi AKKBB. mengenai JIL, semua ulama akhirat (sekelompok orang yang sangat takut kepada Allah SWT), sepakat bahwa mereka adalah kaki tangan musuh2 Allah untuk merusak Islam dari dalam. hobinya JIL adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, seperti poligami dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti homoseksual (Dr. Musdah Mulia, Jakarta Post).

  seluruh umat Islam yang bertakwa kepada Allah tahu sekali kalau JIL itu sekelompok orang yang anti Islam tapi mengaku beragama Islam. kenapa saya sebut begitu, karena mereka sering mengolok-olok orang-orang shaleh/shalehah, menghujat syariat Allah seperti hukum Islam dan kewajiban menutup aurat bagi kaum wanita (jilbab), menolak syariat Islam dengan alasan-alasan yang irasional, anti masjid dan mushola-mereka susah sekali diajak ke masjid/mushola, dan suka menghina MUI. padahal menghina MUI adalah perbuatan yang dicintai Iblis dan syetan. padahal ciri2 di atas lekat sekali dengan sikapnya kaum munafik, seperti yang digambarkan Rasul 14 abad yang lalu.

  kalau menurut kaca mata saya yang Alhamdulillah tidak gelap mata dan serampangan seperti anda, JDS bersama AKKBBnya, PDS, PDIP, Zionis internasional, dan para pelacur agama seperti JIL, JIMM, JIE, JIZ/JIR, Wahid Institute, Fahmina Institute, ICRP, Faithfreedom, Laskar Cintanya Ahmad Dhani, JIKB adalah kelompok yang sebenarnya akan masuk ke neraka Jahannam, karena mereka menantang Allah SWT secara terang-terangan.
  Wallahu a’lam bish shawab…

  sekarang saya kembalikan kepada anda, mau merapat ke barisan Allah SWT dan RasulNya (Hizbullah) atau ke barisan thagut (syetan-Hizbussayaathin)? semoga anda tidak menyesal dengan tulisan anda yang sangat buruk dan sangat tendensius ini…

  Semoga kita yang membaca tulisan ini senantiasa dipelihara oleh Allah SWT dari keburukan neraka Jahannam dan pengaruh dari orang-orang yang akan mewarisinya… Amin.

  NB. JIMM : Jaringan intelektual muda muhammadiyah
  JIE : Jaringan Islam emansipatoris
  JIZ : Jaringan Islam Zionisme
  JIR : Jaringan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
  JIKB : Jaringan Islam Kebebasan Berekspresi

 5. udah biasa tuh agama islam mencari simpatik umatnya dengan cerita2 mengenai neraka!
  gw sih gak terpengaruh dgn cara yang gituan!
  gw tetap percaya agama tidak menyelamatkan seseorang tapi hanya amal dan dosa yang menjadi penentunya!

 6. klo dosa,yha dosa ajha..
  menjelek” khan kepercayaan org jga dosa mnrut saia..

  sadar ajha deh..
  saia jga mnusia pnuh dosa..
  ^^~

 7. terkadang manusia berfikir neraka lebih baik dari pada di dunia ini,kenapa fikiran sprti itu ada???
  dan bnyak juga manusia lupa bahwa neraka itu memeng ada.
  terima kasih, anda membuat hati semakin mantap untuk beriman. ➡

  1. @eddie, benar… terkadang mereka lebih pasrah masuk neraka, karna mereka pikir, neraka itu memang kejam, tapi lebih ngrasa tersiksa disaat hidup di dunia.

 8. mas rindu..
  mgkn perlu hati2 kalau mencantumkan ayat..
  pengalaman saya pribadi sendiri menulis posting yang bersumberkan dari blog tetangga, ternyata isi ayat dari surah yang di cantumkan tidak benar, salah ayat..
  ini bisa digolonglan pemodifikasi Al-Quran,
  tolong posting ini di cek 1 persatu kebenaran ayatnya, seperti
  (QS. Al-Furqan: 11) isinya tidak sama dengan yang umum kita punya,, seharusnya ayat 12..
  mohon kehati2annya dalam penulisan ayat, harus di cek kembali 🙂
  makasih sebelumnya

 9. mudah-mudah Allah senantiasa menerima taubat kita, dan tidak membalikkan hati ini kepada sesuatu yang buruk. Ya Allah kabulkan permohonan ampun kami

 10. Buat pembaca..Tntukanlah pilihanmu..Karena hidup itu punya pilihan n hrus dipilih,jangan smuanya maen diembat aj !
  Mau percaya atau g’ itu urusan anda..!
  Janga saling mnjelekkan n menjatuhkan..Bukankah hidup damai n brdampingan itu indah.,
  tp saya pribadi percaya bhw semua memang benar n nyata adanya…
  Buat penulis thank’s sudah mengingatkn n menyadarkan saya…

 11. Menyadarkan… Sadar akn kelemahn diri,sadar akn konskwnsi ats dosa..duh dr ni mang lemah..jglah kami dr murkaMu.

 12. hmmm kondisi neraka yg diceritakan diatas mirip dgn kondisi planet venus, ataukah nanti bumi bakal spt venus sehingga menyiksa penghuninya kalau nanti manusia yg telah mati/jd atom2 yg terurai -> dibangkitkan kembali krn proses yg terjadi akibat jarak bumi & matahari menjadi dekat ??? …bumi/planet/matahari/bintang/dll itu spt magnet (ada gravitasinya), …jd saya kira2 dulu ah,…DOSA = data pd tiap mahluk berakal yg akan menaikkan gravity atom2/tubuhnya menjadi berat sehingga susah untuk pindah ke planet lain yg msh fresh/surga, alias terjebak di neraka (bumi yg sudah terpanggang)…sementara amalan/pahala = data yg akan meringankan tubuh untuk berpindah…and alam semesta ini = atom,proton & radiasinya…so neraka itu bakal jelas, suatu tempat yg terdiri dr unsur atom juga…

 13. setelah saya paham, ternyata neraka itu jauuuhhh dari apa yang saya pikirkan selama ini, (jauh lebih menyeramkan)

 14. Asalamu’alaikum wr.wb
  Bisa tolong jelaskan ne secara sains mengenai surga dan neraka n sekalian minta tolong ne bagaimana caranya menyetting dengan baik n benar? Trims

 15. Jangan ngejelekin kepercayaan orang lain dong!!!!yg ngrasa pake nama:christian people tu!.LAKUM DINUKUM WALIYADIN..tau g loe artinya????.
  BAGIMU AGAMAMU,BAGIKU AGAMAKU….!!!!!!.
  Do u can’t thingking?
  How old are u sich!!?,u like a baby,a little child..u can’t thingking more good!!g dipikir dulu klo ngomong!!!!
  DON’T BE A BANCI PEOPLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ciptakan kerukunan hidup dong…
  >>> pendapat loe se picik and sedangkal kedewasaan pemikiran loe! <<<

 16. #20
  secara sains, ada baiknya untuk mempelajari dulu dari partikel terkecil (di Quran disebut istilah zarah), krn pada dasarnya setiap mahluk dan juga alam semesta ini DIBENTUK DARI KUMPULAN PARTIKEL, surga dan neraka adalah hanya salah satu bentuk dari kumpulan partikel, secara “kacamata” sains maka surga tidaklah mutlak indah dan neraka tidaklah mutlak menakutkan, semuanya normal dan sistematis untuk membentuk keseimbangan alam (baik itu yg dikenal dgn alam fana/saat ini, maupun alam akhirat).

  Allah TIDAK menciptakan kehidupan ini secara ajaib, semua ada proses ilmiahnya yg mengandung zarah (ungkapan wallahualam hanya jalan pintas rasa tidak tahu umat karena adanya keterbatasan pemahaman ilmiah, teknologi, dana penelitian, dll), bahkan di Quran pun disebutkan malaikat diciptakan dari photon/cahaya, jelas sekali malaikat bukanlah mahluk yg mutlak luar biasa seperti pada kepercayaan tanpa logika ilmiah.

  saya pribadi untuk saat ini hanya bisa menerka
  – neraka = black hole
  – surga = planet seperti bumi
  – roh = elektris yg tercipta krn sistem/mesin yg terdiri dari milyaran sel (jasad/tubuh) maupun dari bahan dasar lain (untuk mahluk/mesin spt malaikat, jin dsb)
  – hijab Allah = ketiadaan atau setelah batas sejauh mana penyebaran partikel beserta ruang dan waktu
  – kapan kiamat = tidak akan pernah ada yg tahu selain Allah, biang keroknya krn parameter dasarnya untuk proses kalkulasi yaitu kecepatan cahaya terlalu lambat dibanding luas alam semesta ditambah kerumitan harus menghitung pengaruh antar semua partikel yg jumlahnya hmmm…mendekati unlimited.

  Jika semua galaksi2 di alam semesta ini dikumpulkan/bertabrakan krn setiap galaksi memiliki gravitasi (di Quran disebut dgn perumpamaan langit digulung) maka akan tercipta gravitasi yang sangat besar pada pusatnya, akan ada kemungkinan meledak kembali seperti big bang untuk membentuk alam akhirat.

  Kemungkinan lain, alam akhirat adalah alam sekarang juga, jadi dimanakah surga dan neraka ?
  jawabannya coba teliti matahari, bagaimana nasib matahari pada saat mendatang, terus apa pengaruhnya bagi bumi/planet2 yg mengorbitnya.

  Karena setiap mahluk terbentuk dari partikel, maka manusia yang mati bukan berarti mati/hilang beneran, jasad terurai tapi kandungan informasinya tetap ada, begitu juga dgn rohnya, (beserta informasi yg dikenal dgn dosa dan pahala yg akan menentukan nilai ukuran gaya tarik), semua akan menyatu kembali menjadi mahluk (‘bangkit dr kubur’) jadi matahari adalah salah satu/pemicu terdekat proses yg disebut di Quran manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggung-jawabkan masa hidupnya di bumi, kenapa matahari? …coba pahami seberapa besar gravitasi matahari untuk mempengaruhi partikel2/mahluk disekelilingnya.

  Karena sifat ilmiah matahari dan berakhir menjadi black hole maka mahluk yang memiliki nilai gravitasi tertentu (dosa) secara alamiah akan lebih mudah tersedot alias masuk neraka wkwkwkwk sementara mahluk yang lebih ringan gravitasinya silahkan prediksa sendiri bakal pada kemana…tempat yg paling logis ya suatu planet yg sempurna alias surga.
  – Surga akan mengorbit neraka, dan posisi surga berada ‘diatas’ neraka,
  – Neraka akan menarik partikel/mahluk yg kompatibel struktur dan informasinya…begitu juga dgn surga,
  – Pahami black hole dan yg mengorbitnya maka insya Allah jelas, yg paling jauh/atas-lah yg paling nyaman (perumpamaan surga terdiri dr bbrp tingkat)

  CMIIW 😀 😛

 17. Barangsiapa dijauhkan dr nrka dn dimasukan kdlm syrg,mk sesungghnya ia tlg beruntg.khdpan dunia itu tdk lain hnylah ksnangan yg memperdayakan.(qs.ali imran:185 ) sgralah kmbli kepda Allah. Wassalamualaikum wr.wb.

 18. Allahuakbar,,,
  tangan saya bergetar sambil menggenggam HP dan membaca artikel ini,,,tobatlah umat manusia,,,jaman skrg mang wong edan,,,tapi ma’af saya kurang setuju dgn teori surga=planet sempurna,neraka=black hole,,,kalo teorinya gitu,,,apakah malaikat itu?cahaya yg seperti mahluk?roh?bayangan?,,,manusia itu pemikirannya terbatas,tapi saya juga maklum,maaf yah mas,,,saya mungkin tidak lebih baik dari anda smua,,,insyaf insyaf insyaf

 19. takut juga kalau dah baca ginian.q akan berusaha untuk berbuat baik ma semua orang dan memperbaiki diri sendiri :yess: :gila:

 20. :ayuk: :ayuk2: :ngebor: waduh jadi merinding ne…
  semoga qt cmuA tetep istiqomah de..
  Lagian berbuat kebaikan ga ade ruginya kq
  n tentunya qt cmua mgharap surga

 21. ;ljhukkkjhiuy.l,jkhikujgytdtrGHTJUTERItuyhgujhgouj0522124HUHGFFngdDafh,jhggfFdfsChggfjjkjhHhggdfwqnmjl;kjhi.l;OKOKPOKOpoxdkfFGSDRKKLSEizsdgf1kjmjdfitior..xkfjt..lckfjdrtkjdlkljkmclkfjedr;erpt[rfj’erlowlkdjzlkjrkjherzbjhfjdkjfkslkdlk;lpa hhahjhkjahkjsgn jgaur gwiue hwe C GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGM,HG GB

 22. saya setuju pendapat bocah yg jeniuz,trima ksh wat smua’y yg tlah memahami apa neraka n surga sbnr’y.thank all

 23. Alhamdulillah, tulisan neraka ini membuat saya menjadi takut berbuat dosa.
  buat o’on : suka sholat gak?

 24. subhanallah,, jadi introspeksi diri betapa saya sendiri terlalu mudah terlena akan hidup di dunia yang fana dan lupa akan dahsyatnya kehidupan akhirat. bagi orang yang beriman seharusnya tergetar akan kuasa Allah.

  soal teori ilmiah surga dan neraka itu saya rasa sangat jauh jika dikaitkan dengan konsep islam. kenapa?satu contoh karena jika bangkitnya manusia dari alam kubur hanya sekedar tertariknya partikel karena gravitasi, lalu dimana letak kesadaran orang mati itu? bukankah orang mati telah membusuk dan otomatis sel2 otaknya juga mati.
  jadi bisa disimpulkan itu teori yg tidak ilmiah sekaligus tidak berdasar keimanan. mohon maaf jika menyinggung

 25. Andrianto….sok tau kamu,…. bukan hak manusia yang bisa memvonis manusia itu kafir….karena itu adalah Hak Mutlak dari Gusti Allah……. Memayu Hayuning Buwana……

 26. to Andrianto….apa yg km cari didunia ini? apakah permusuhan? atau hanya pendapat semu tanpa logika, smuanya km musuhin, apakah ada ajaran islam untuk bermusuhan apalagi sesama muslim, astahgfirullah….nyebut, apa km udah yakin km benar? dan jika allah tidak menciptakan surga dan neraka apa km mau seperti yg sekarang ini, jangan bicara masalah islam bila masih ada pamrih dan amarah…allahu akbar. (Manunggaling kawulo gusti)

 27. terima kasih bwt artikelnya, semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
  to adrianto: salut bwt komentnya! fuck JIL!!
  to o’on: ga usah terlalu berlebihan, ilmu Allah ga bs kita jangkau.
  to christian people: semoga lo msh bs tobat kelak di neraka..

 28. bersyukurlah bagi kaum muslim bahwa kaum muslim diberikan syafaat oleh baginda rosullullah. dan kecelakaan yg besar bagi kaum yg ingkar dan selalu mengolok2 agama islam. hanya Alloh SWT yg berhak memasukkan mereka ke dlm neraka yg dahsyat panas dan busyuknya. BUAT CHRISTIAN PEOPLE nanti dilihat aja setelah hari kiamat, sapa yg benar dihadapan Alloh SWT. sesungguhnya Rosullulloh Muhammad mengajarkan kami “bagimu agamu dan bagiku agamaku (QS:Al-Kautsar)baginda Rosullulloh Muhammad tidak pernah memerintahkan kami untuk mencela agama lain”
  Entah bagaimana agamamu mengajarkan ajaran dengan mencela agama lain. smg Alloh memberikan hak yg setimpal bagi umat2 yg slalu menginkarinya. aamiiin

 29. ASSALAMUALAIKU WR.WB..
  bwt s’mau’na sja….
  jngan pda brantem tntang surga n neraka…
  soal’na itu adalah hak n kuasa dari ALLAh Subhanahu wata’ala……
  QTA SBGAI MNUSIA shrusnya b’taqwa n b’iman atas apa yg telah di tentukan oleh ALLAH Subhanahu Wata’ala..

 30. Subhanallah…..

  No Coment deehh

  de bes!!!beudd !!

  Alhamdulillah saya bersyukur karena bisa baca artikel nni..

  tx :love:

 31. na’udzubillahi min dzalik …
  ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah…
  baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja
  yang lalu maupun yang akan datang…
  ya Ghoffar… ya ‘Afuww…
  :nangis:

 32. bagi semua kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersyukur atas nikmat iman yg terlah ALLAH SWT berikan, mudah2an kita semua mendptkan tempat disisiNya di yaumil akhir. dan bagi christian people tidak perlu ikut ngomong dlm postingan ini lihat aja nanti di akhirat atas ucapanmu itu, ALLAH SWT pasti akan menghinakanmu. Maha Suci ALLAH dan kami tidak menyekutukanNya.

 33. bismillah
  astagfirullah, alhamdulillah, allahumma shalli’alamuhammad.
  allahumma inna nas ‘aluka salamata washshihata wal ‘afiyata fiddin waddunya wal akhirah

 34. subhannaallah..
  makasih dah buat saya tambah pengalaman,,,

  ceritanya buat saya sadar,,,
  makasih..

  astagfirullah,,,
  pa yang telah saya lakkan selama ni ya allah…
  ampuni dosa” saya ya allah..
  dan berikanlah kemudahan bagi orang” ya allah..

  amien… :nyerah:

 35. gila serem banget gw jadi sedih bacanya gimana ya caranya buat ngebuat orang2 sadar kalo siksa neraka segini seremnya……ya allah sesungguhnya engkau pencipta bumi dan langit dan sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan kami ya allah jangan kau golongkan aku di antara orang2yang tidak beriman…ya allah ampuni dosa2 hamba ya allah dan berilah waktu yabg banyak untuk hamba untuk berbuat baik dan berusaha untuk bisa sedikit hapus karena sedikit dosa yang terhapus itu meringankan beban hamba dosa hamba ya allah…
  sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penyayang tolong bukakan hati orang2 yang tidak beriman kepadamu ya allah dan berilah kepada mereka kesadaran atas perbuatannya ya allah….
  ya allah..kami di dunia ini selalu mencintaimu,memujamu dan selalu berdoa kepadamu..dan selalu bersyukur atas apa yabg ebgkau berikan….sesungguhnya engkau maha pengasih dan maha penyayang….ampunilah dosa hambumu ini ya allah….amin :nangis: :nangis: :nangis:

 36. Christian people>>> that is why you go to Hell!
  Syekh Siti Jenar >>> Kebenaran itu mmg sangat menyakitkan. Mgk anda salah satu dari JDS juga? jadinya negative thinking sama saya?
  Anto >>> Itu semua berdasarkan pengamatan dan penelitian saya dng membaca banyak buku dan artikel di internet. Mgk anda juga salah satu dari JDS jadi menghina saya…..
  Anto dan SSJ, Katakan itu kpd JIL dkk yg suka bersikap negatif thd umat Islam yg tak sependapat dng mereka….
  :yess:

 37. Pokoknya sudah jelas deh, skrng yang penting jalankan aqidah kita dengan baik dan sungguh..Smoga kita termasuk org yang selamat dan jauh dari siksa api neraka..Amin

 38. ya allah….
  ….saya benar – benar takut. saya mau brubah dari sekarang.
  semoga kita semua bukan termasuk orang2 penghuni neraka. amin…amin ya robbal allamin

 39. ternyata serem juga? kalo gini bikin aku takut melakukan perbuatan tercela….
  khusus anak-anak muda sebelum terlambat mari kita terlebih dahulu untuk bertaubat…

 40. Tai lo semua, np lo nyalahin agama lain…Lox yg sinting bukan agama islamx tp orangx. Emgx lo dh hidup miliar thun,msi bau kencur SOK TAU. Koreksi diri jangan jadi PROFOKATOR “FPI”TAI

 41. Koq versi Neraka tuh.. banyak banget.. ada yang bilang apinya panas seperti lahar,ads yang bilang kaga ada apinya tapi sangat mengerikan. :egp: koq jadi malah bingung,aq mo tau yg sebenarnya.. nyesel deh.. ada yang namanya Iblis dibumi yang dulu malaikata Allah[lucifer} :nangis: bagaimana ya caranya masuk tempat yang namanya Surga itu? 😮 lihat saksi orang yang pernah memasuki surga jadi iri.. tapi,suatu saat nanti.. kita juga dibawa TUHAN YESUS kedalam rumah-NYa.

  God bless you :gemes: :gemes: :charming: :sial: :tipi:

 42. Andrianto: Saya siap menangkap Anda, Anda sedang saya amati gerakan2an yg menyebar permusuhan, kebencian, dan memaksakan kehendak, mjd provokaor, pendukung FPI, Noordin M. Top,……

  Agen BIN

 43. :kesel: ngri juga y…klau dngrin neraka…
  mngkny tu loe pda hrus sdr dehc… :charming:

 44. aku jadi intropeksi diri, orang yang banyak dosa. semoga dosaku diampuni Allah SWT.Ternyata hari pembalasan tidak main main

 45. Subhanallah,

  Ya allah jauhkanlah kami, keluarga kami, orang tua kami saudara-saudara kami dari api neraka,

  Terima kasih,

  wassalam,

  Nurman

 46. ya allah ngeri bget q g mau jdi penghuni neraka q hrs gmana bgtu bxk godaan slalu dtng q tak dpat mlwan ni smua
  nbgkin dgn keyakinan mha allah swt q dpt melawan ituch smua dant dgang keyakinan hti q yg ada driq yaitu iman n ktakwaan

 47. yea Allah tunjkan lah aqu jln lrus muee,,,,,
  supaya aqu tdak trssat d jln mu,,,,,
  jauh kan lah aqu dri siksaan api neraka,,, 😡 😡 😉 😉

 48. Zzerrrraaaammmmm nian,,namun yg terpenting tuk dilakukan gak lain ya takakkur trus ibadah yg istiqomah…..

 49. Luar biasa …….
  Gambaran mengenai Neraka yang sangat menarik ….

  Masih sangat sama dengan apa yang saya dengan ketika saya masih kecil, tepatnya di tahun 1986/1987, seperti itulah guru agama menjelaskannya. Menakutkan untuk saya ketika itu, tapi bukan berarti saya ga takut sekarang, masih takut dan saya lebih takut lagi setelah saya memahami artinya NERAKA.

  Saya akan coba membagikan pemahaman ini kepada kita semua, maaf kalo saya tidak mencantumkan 1 ayat pun disini, karena saya yakin kita semua sudah sangat mengenal dimana ayat2 tersebut berada.

  Neraka tidaklah hanya seperti yang digambarkan diatas, Neraka lebih dari itu ….. Pertanyaannya adalah lebih seperti apa ????

  Kalo dineraka ada banyak kaum Hawa, karena itu tertulis di kitab suci, maka saya percaya itu, logikanya karena sekarang saja sudah kita lihat di dunia lebih banyak kaum Hawa-nya dan mereka adalah Insan yang lemah, yang tidak sekuat dan se-Ego kaum Adam, sehingga begitu ada masalah yang terjadi, dengan segera mereka bisa saja terjatuh dalam tawaran Si Penghuni Neraka, dan tentu saja konsekuensinya adalah menyertai Si Penghuni Neraka ke TEMPAT-nya.

  Kita kembali lagi sejauh mana kengerian Neraka itu. Sebenarnya, kalo di Neraka hanya disiksa seperti itu setiap kali, seperti :
  1. Wajah mereka cacat dan terbakar. Tetapi …
  2. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru, begitulah seterusnya.
  3. Wajah yang hangus menghitam, karena kepala mereka akan disematkan mahkota api. Tetapi Akan digantikan juga.
  4. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Tetapi itu hanya sementara saja bau busuknya setelah beberapa saat tentulah akan terbiasa.

  Mengapa saya bisa bilang seperti itu ???
  Dasarnya karena kalo semuanya dilakukan seperti Rutinitas saja, maka lama kelamaan semua penghuni Neraka akan merasa biasa dengan semua penyisaan yang ada, karena setiap kali tersiksa, maka sebentar kemudian dipulihkan kembali, jadi biasa mereka tersiksa, sehingga menjadi bukan hal yang mengerikan lagi dong, “Sudah biasa katanya”.

  Nah kengerian yang saya maksud lebih dari itu adalah Penyiksaan yang terjadi dalam Jiwa, bukanlah yang bersifat Raga, itulah penyiksaan yang dilakukan di Neraka nanti.

  Saya akan coba bawa kita semua kepada penderitaan kecil dari Neraka yang ada di dunia saat kita masih memiliki Raga, Jiwa, dan Roh.

  Pernahkah suatu hari kita merasakan kesedihan akibat suatu kejadian yang menimpa kita, sehingga kita merasa sangat tertekan dan menderita akibat kejadian itu. Sampai-sampai kita mengatakan bagaikan di Neraka.

  Nah itulah penyiksaan yang akan dialami oleh seluruh penghuni Neraka. Mungkin saja api yang sebenarnya tidak ada di sana, tetapi api itu menyala terus dalam jiwa mereka. Kulit boleh tetap mulus, muka boleh tetap cantik, tangan dan seluruh organ tubuh boleh saja lengkap, tapi jika Jiwamu di cabik-cabik, penyiksaan apa lagi yang lebih dari itu.

  Jadi apapun yang terjadi pada raga-mu saat di dunia ini, tahan dan terima lah itu, asalkan jiwa dan Roh-mu selamat dari Penyiksaan Kekal di Neraka nanti, tetaplah pada Iman dan Kepercayaan-mu, jangan biarkan Si Penghuni Neraka menawarkan sesuatu yang akhirnya akan membawamu ke TEMPAT-nya yang SANGAT BURUK ITU.

  Thx. 4 CybeRidu

 50. jd atut nih’no comend deh’buat jill ye tobatlah engkau Sebelum ajal menjemput? yang sudah mengacak-acak islam dalam ajarannya!mending loe bikin agama baru aje jangan pake nama islam karna ajaran loe berbeda’ masa memakai jilbab hanya tuk orang-orang ditanah arab aje! memakai jilbabkan wajib bagi wanita2 muslimin?

 51. Masyaallah… ya allah, kau tingkatkan iman aku ya allah.. jauh kan aku dari maksiat syaitan… mohon share.

 52. Ya allah selamatkan aku dan keluargaku muslim muslimat tidak ada yang bisa menahan siksaanmu ya allah..air panas yang dah di rebus aja kena kulit bukan main panasnya apalagi neraka..

 53. Allah huakbar,wahai saudaraku kaum muslimin kiranya artikel ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT dan menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa,Amin…

 54. Semoga Alloh menyelamatkan diri kita, istri, anak2x & orang2x yg menjadi tanggung jawab kita dari siksa api neraka. Aamiin.

 55. askum,..
  to’ adrianto:,.’mmpung ad pgw’nx FPI.sy ingin ngluarin uneg2 yg slma ni sy pndm tntng FPI.,.’smga km bca tulisn sy ini!
  mksudnx FPI tu apa y?ko anargis bgt tiap q liat di tv.,andai sj q org skti atau pny kmmpuan untk mnghncurkn FPI.
  udh q bacok’i tu org FPI,islam ko cma bt kedok doank,.mkin tulah cri2 org munafik,musyrik,pkoknx cum ngku dn lgaknx sprti org islam!tp kelakuanx sprti hewan,.’
  sy sgt mngecam tindkn FPI yg sprti taek tu’.smga ALLAH ngsh hidyah,,.NERAKA JAHANAM’lah tmpt FPI,,.’amien

 56. gak usahlah qt brdbat soal kpercayaan..
  dan marilah qt smua tinkatkan iman dan taqwa qt kpd allah ta’ala..
  smga qt smua trglong dlm org2 yg briman..
  amiiiin…….

 57. Another Side Of neraka , pokoknya semua tentang neraka dech : e-book ini berisi kumpulan hadis-hadis dan qur’an yang menerangkan keadaan Neraka dan para Penghuninya, Panasnya, Dalamnya, Luasnya, Fasilitasnya , jenis siksaannya sangat menegangkan dan membuat ari mata bercucuran membacanya.., Wajib di Baca bagi yang ingin selamat dari Pedihnya Siksa Neraka. Dijamin gak akan nyesel tau tentang ini donlot disini…http://kangerry.com/index.php/component/content/article/6-penyejuk-qolbu/59-all-about-neraka

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CommentLuv badge